Termeni si Conditii

Cabina Foto Special Moments

Termeni si conditii - Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal si confidentialitatea acestora

Cine prelucrează datele cu caracter personal 

SC FWDMEDIA SRL în calitate de autor, proprietar și administrator al site-ului web www.cabinafotosm.com, respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal al fiecărei persoane care accesează site-ul web în vederea efectuării de comenzi online.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de Societatea FWDMEDIA SRL cu sediul social în Pascani, Str. Moldovei, nr. 6, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Iasi sub nr. J22/2384/08.07.02019, Cod Unic de Înregistrare: 41366158, telefon: 0758 623 378, e-mail: [email protected].

Societatea FWDMEDIA SRL își ia angajamentul de a lua măsurile necesare pentru protejarea datelor cu caracter personal, cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 si reglementărilor în vigoare la nivel național.

Datele care vor fi prelucrate

Vom prelucra următoarele categorii de date personale:


Scopurile si temeiurile pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele personale ale clienților care au nevoie de servicii furnizate de SC FWDMEDIA SRL, cum ar fi numele și adresa vor fi colectate și prelucrate pentru a face demersurile în vederea încheierii unui contract sau executării unui contract, precum și pentru livrarea produselor.


Analiza noastră arată că temeiurile legale corecte sunt:

Datele personale oferite vor fi folosite în scopul întocmirii facturii fiscale (sau a altor documente contabile).

Consimțământul dumneavoastră privitor la imagini foto-video este necesar pentru a presta serviciul de închiriere cabine foto care constă în executarea de poze unor terți persoane și imprimare, pe loc, a fotografiilor. Consimțământul pentru folosirea imaginilor poate fi retras oricând.

Datele dumneavoastră de contact, cum ar fi, număr de telefon, adresă de email, vor fi prelucrate în vederea prestării serviciului contractat precum și pentru livrarea pozelor în format digital și/sau a documentelor necesare prestării serviciului.

Datele dumneavoastră personale cuprinse în documente justificative vor fi păstrate de noi timp de 5 ani, începând cu data încheierii exercițiului financiar (anului) în care au fost colectate. Prin documente justificative se înțelege: facturi fiscale, deconturi, contracte de prestări servicii și altele asemenea.

Imaginile foto/video vor fi șterse din evidențele FWDMEDIA SRL în termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii relațiilor contractuale, sau de la data retragerii consimțământului, după caz.

Datele de contact (adresă de email, număr de telefon) vor fi șterse în termen de maximum 90 de zile de la data la care relațiile contractuale s-au încheiat sau de la data retragerii consimțământului. 

Orice alte date personale pe care le colectăm de la dumneavoastră vor fi păstrate atât timp cât este necesar realizarea scopului pentru care au fost colectate și vor fi șterse din evidențele noastre în maximum 90 de zile de la îndeplinirea acestui scop sau de la retragerea consimțământului, dacă este cazul.

 

Transferul datelor cu caracter personal către terțe părți

Datele cu caracter personal colectate și prelucrate de FWDMEDIA SRL nu vor fi transmise către terțe părți.

Datele personale oferite vor fi folosite în scopul întocmirii facturii fiscale (sau a altor documente contabile).

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi solicitate și transmise de societate către: inspectori ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală, organe ale poliției judiciare, instanțe judecătorești, executori judecătorești, precum și orice altă instituție sau autoritate publică ale cărei atribuții includ solicitarea și obținerea de documente ce conțin date cu caracter personal de la persoane juridice de drept privat.

 

Drepturile clienților si colaboratorilor SC FWDMEDIA SRL

În vederea respectării drepturilor dumneavoastră, vă informăm care sunt acestea și cum pot fi ele exercitate, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, in calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

Orice informație furnizată de dumneavoastră va fi considerată și va reprezenta consimțământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de SC FWDMEDIA SRL in conformitate cu scopurile menționate mai jos.

În vederea respectării acestor drepturi, precum și pentru orice solicitare legate de informații, de accesul la date, de rectificare sau ștergere a datelor vor putea fi exercitate prin una din următoarele variante: o adresă scrisă, înaintată către SC FWDMEDIA SRL, trimisă la adresa sediului social sau o cerere trimisă prin email către Responsabilul cu prelucrarea datelor.

SC FWDMEDIA SRL va răspunde în termenul cel mai scurt, dar nu mai mult de 30 de zile, oricărei solicitări venite din partea unei persoane vizate.

Pentru orice nelămurire, solicitare sau reclamație referitoare la colectarea și folosirea datelor cu caracter personal, orice beneficiar, reprezentant legal al unui beneficiar ori orice altă persoană vizată se poate adresa Responsabilului cu protecția datelor, printr-un email, la adresa [email protected].

Cabina Foto + Platforma Selfie 360 Video

de la 200 RON pana la 600 RON